E-Ticaret için Şirketi Kuruluşu, Gerekli Evraklar ve Bilinmesi Gerekenler

E-Ticaret şirketi için kuruluş işlemleri basit ve hızlıdır.ilk önce kısa orta ve uzun vadeli planlar yapılmalı ve uygun şirket seçilmelidir.Şahıs şirketi,limited veya ananom şirket tercihlerimiz arasındadır.Şahıs şirketi başlangıç için en uygunudur.Kurulması hızlı ,maliyeti ucuz ve kapanması kolaydır.

E Ticaret Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti

E-Ticaret şahıs şirketi en uygun maliyetli olanıdır. Toplamda 300-400 lira ile fatura kesme durumuna geçebilirsiniz.

E Ticaret Şahıs Şirketi Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

 • Kimlik fotokopisi,
 • İkametgâh Senedi (Resimli),
 • Noterden imza sirküleri,
 • Muhasebecinize ya da Mali Müşavirinize vereceğiniz vekaletname ( ancak kendiniz yapacaksanız gerekmez ),
 • Açılacak olan iş yeriniz kira ise kira sözleşmesi ya da Mülk sahibi siz iseniz tapu fotokopisi.

E-Ticaret Şirketiniz Kurulduktan Sonraki Maliyetler

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay BAĞKUR priminiz
 • Üç ay da bir ya da aylık Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yıl da bir Yıllık Gelir Vergisi
 • Yıl da bir ya da iki meslek odası üye aidatlarınız.
 • Aylık Mali Müşavir Ücretleri

E Ticaret Şirketi Kuruluşu ve Devlet Destekleri

Şirket kuruluşundan önce KOSGEB aracılığı ile girişimcilik eğitim programlarına katılmanız ve gerekli süreci tamamlamanız durumunda şirket kuruluşu giderlerinizi devlet desteği olarak geri ödemesiz geri alabilirsiniz.

Kuruluş sonrası yapacağınız bazı harcamalar devlet destek ve teşvikleri kapsamında olacak. Bu teşvik ve destekleri KOSGEB, İŞKUR, Ekonomi Bakanlığı üzerinden kullanabilmektesiniz.

E-Arşiv ve E-Fatura Hakkında Merak Edilenler

2020 yılı için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-İrsaliye ve Diğer e-dönüşüm ürünlerine geçiş şartları, mükelleflerin kullanım limit ve zorunlulukları 19 Ekim tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu ile yeniden belirlendi.

e-Fatura, e-Arşiv fatura, E-arşiv Fatura Limiti, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu,  e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve geçiş tarihleri ile 2020 yılında e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanmak zorunda olan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.

Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

2020 Yılında e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler,

 • 2018 veya sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmalar 1.7.2010 tarihine kadar,
 • Hal firmaları 1 Ocak 2020’ye kadar,
 • EPDK lisanslı firmalar 1 Temmuz 2020’ye kadar,

fatura Uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorundadır.

Arşiv fatura Kullanma ve e-Arşiv Fatura Geçiş zorunluluğu

 • Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Mevcut e-fatura kullanan mükellefler 1 Ocak 2010 tarihinde kadar e-Arşiv Fatura kullanmak zorundadır.

Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

2020 Yılı E-arşiv Fatura Limiti

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL) olan faturalar e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Cirosu 25 MTL ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar vb.) yer alan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar,

Hal firmalarının 1 Ocak 2020’ye kadar e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu olacak. e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Serbest meslek erbaplarinin 1 Haziran 2020’ye kadar e-SMM’ye geçmesi gerekiyor.

Diğer e-belgelerde geçiş zorunluluk tarihleri;

 • Müstahsil Makbuzu geçiş zorunluluğu: 1 Temmuz 2020
 • Bilet: Kara ve deniz taşımacılığı yapan firmalar: 1 Ocak 2021
 • Sinema işletmeleri: 1 Temmuz 2020
 • Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • Sigorta Poliçesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • Döviz alım satım belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • Dekont: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisindedir.

Yeni Şirket Kuruluş Süreci ve Merak Edilenler

MÜKELLEFİYET BAŞLANGICI

Gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle ilgili fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan bir meslek ya da sanat faaliyetiyle uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir.

Fiili olarak çalışmaya başlamaktan kasıt mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Bu şartlar tüccarlar ve serbest meslek erbabı için farklılık göstermektedir.

 • Tüccarlarda İşe Başlama Belirtileri

 Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez.),

 İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,

 Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması.

Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmiş olmasımükellefiyette işe başlanıldığını gösterir.

 • Serbest Meslek Erbabı İçin İşe Başlama Belirtileri

Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel işyerleri açmak,
Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak, Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, (Bu şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki faaliyet yapmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.)

VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

İlk defa işe başlayan gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) kırtasiyelerden elde edilecek boş vergi levhasına, ad, soyad veya unvan, adres ve işe başlama tarihini içeren bilgileri yazarlar. Doldurulan vergi levhası işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesi yetkililerine tasdik ettirilir.

Mükellefler, vergi levhalarını, defterlerini tutmak üzere sözleşme düzenledikleri veya işletmelerde bağımlı olarak çalışan ve 3568 Sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya beyannamelerini tasdik eden yeminli mali müşavirlere de tasdik ettirebilirler.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLA İLGİLİ İŞLEMLER

 İlk defa işe başlayıp ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün, kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün içinde ödeme kaydedici cihaz almak ve kullanmak zorundadır.

 Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, satın aldıkları cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kaydettirmek zorundadır. (Dilekçenin ekinde alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği ve gerekli bilgiler olmalıdır.)

 Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, kullanmak üzere aldıkları her cihaz için ayrı ayrı olmak kaydıyla “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı yukarıda belirtilen 15 günlük süre içinde bağlı oldukları vergi dairesinden alarak, müşterilerin görebilecekleri bir yere, cihazın üzerine asmalıdır.