• Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile firmanın faaliyetine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
 • İlgili vergi mevzuatına göre yapılan muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması,
 • Şirket Kuruluşları, Hisse Devirleri, Sermaye Artırımları,
 • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
 • Marka, Patent Tescil işlemleri , TSE izinleri, Sanayi Sicil belgeleri İmalat belgeleri alınması işlemleri,
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması,
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması, ilgili beyannamelerin tahakkuklarının alınması,
 • Muhasebe Denetim İşlemleri,
 • SSK Denetim İşlemleri,
 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi Dairesi ve SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip edilmesi,
 • Genel kurulların yapılması , sermaye arttırımı, şirket birleşmeleri, nevi değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,
 • Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,
 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık.
 • SSK ya ait firmaların şifre işlemlerinin yapılması,
 • Personele ait ücret bordrolarının hazırlanması,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin hazırlanması ve bunlara ait tahakkukların alınması,
 • Firmalara ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • İşe giriş bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve benzeri ücret hesaplamaların yapılması,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi ve imzalarının eksiksiz alınması,
 • Firmalara İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi